Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Zespołu Kontroli w Chorzowie w 2010r

L.p Temat kontroli Kontrolowana jednostka
1

Holowanie i parkowanie pojazdów na koszt właściciela i policji- prawidłowość podejmowanych czynności służbowych

Komisariat I i II, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą KMP w Chorzowie

2

Prawidłowość czynności służbowych w ramach postępowań prowadzonych w oparciu o Ustawę w sprawach nieletnich

Komisariat I

3

Kontrola stanowiska ODN pod kątem ewidencji wytwarzanych dokumentów niejawnych

KMP w Chorzowie

4

Realizacja wybranych zagadnień procedury „:Niebieskiej karty”

Komisariat I

5

Realizacja wybranych zagadnień KSIP www

Komisariat I

6

Prawidłowości obiegu jawnej i pracy kancelaryjno- biurowej

Wydział Prewencji KMP w Chorzowie

7

Realizacja w systemie KSIP kart Prd- 5

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Chorzowie

8

Nadzór kierownika Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego nad podległymi funkcjonariuszami, realizacja poleceń wydanych przez Zastępcę Komendanta Komisariatu oraz dokumentowanie ich

KMP w Chorzowie

Metryczka

Data publikacji 14.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Dziedzic
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Dziedzic Samodzielne Stanowisko d/s Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
do góry