Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje

oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

 

 

 

                                                                   ZESPÓŁ PREZYDIALNY

 

 

L.p.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

2.

Rejestr listów i anonimów

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

3.

Rejestr przyjęć interesantów

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie

od 7.30-15.30

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

 

 

                                                ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA 

 

 

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój 12

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

2

Rejestr składanych ofert

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój 12

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

3

Rejestr protokołów szkód

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój 12

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

 

                                                             ZESPÓŁ KONTROLI

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kontroli

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

2

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kontroli

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

3

Dziennik korespondencyjny do przepisów

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kontroli

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

4

Rejestr prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i czynności wyjasniających

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kontroli

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

5

Rejestr postanowień wydanych w związku z prowadzeniem postępowaniami dyscyplinarnymi

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kontroli

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

6

Rejestr orzeczeń i meldunków

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kontroli

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

7

Rejestr skarg i wniosków

Od poniedziałku do piątku w godzinachod7:30-15:30

w sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

8

Rejestr przyjęć interesantów

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kontroli

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

9

Rejestr listów

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kontroli

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka 1 pokój

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

                                                   

 

                                                                         ZESPÓŁ KADR I DOSKONALENIA

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Dziennik korespondencyjny do:-

-przepisów

- rozkazów personalnych

- doboru do służby/ pracy

- dokumnetacji jawnej

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kadr i doskonalenia

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

2

Dziennik podawczy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kadr i doskonalenia

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

3

Ksiązka doręczeń przesyłek miejscowych

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kadr i doskonalenia

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

4

Rejestrpieczęci i stempli

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kadr i doskonalenia

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

5

Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kadr i doskonalenia

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

6

Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kadr i doskonalenia

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

7

Rejestr legitymacji pracowników cywilnych

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kadr i doskonalenia

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

8

Rejestrwydawanych referentek

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30 Zespół Kadr i doskonalenia

KMP w Chorzowie przy ul. Legnicka

Komendant Miejski Policji w Chorzowie

nie jest publikowany

 

 

                                              WYDZIAŁ DW Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 

 

 

L.p.

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

 

Kiedy i gdzie jest dostępny

 

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Dziennik korespondencji

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

2.

Dziennik podawczy

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

3.

Dziennik przepisów

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7,30 – 15,30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

4.

Ewidencja urlopów

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

5.

Ewidencja wyjść w godzinach służby

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

6.

Rejestr śledztw i dochodzeń

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

7.

Księga dowodów rzeczowych

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7,30 – 15,30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

8.

Rejestr wydanych zaświadczeń, zezwoleń, itp.

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

9.

Książka doręczeń do Prokuratury

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

10.

Rejestr Postępowań Czynności Sprawdzających

Wydział dw z PG KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

Naczelnik

Wydziału dw z PG

nie jest publikowany

 

                                                         WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

 

 

L.p

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Dzienniki Korespondencyjne

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

2.

Dzienniki podawcze

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

3.

Książki doręczeń

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

4.

Książki RSD, RCZS

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

5.

Ewidencja obecności

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

6.

Ewidencja wyjść w godzinach pracy

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

7.

Ewidencja grafików służby

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

8.

Ewidencja telegramów

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

9.

Ewidencja urlopów

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

10.

Rejestr aktów prawnych

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

11.

Skorowidze do Dzienników Korespondencyjnych

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

12.

Rejestr postępowań administracyjnych

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

13.

Rejestr wydawanych skierowań na badania lekarskie i psychologiczne kierujących pojazdami oraz wydanych decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

14.

Rejestr kart MRD

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

15.

Rejestr wydanych zaświadczeń

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

16.

Rejestr zatrzymanych dokumentów

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

17.

Rejestr dzienników, dokumentacji i książek ewidencyjnych-WKT

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

18.

Książki dowodów rzeczowych dot. dowodów rzeczowych oraz narkotyków

mł.asp.J.Zbierańska, asp.sztab. Frączek

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

19.

Rejestry pomocnicze

Sekretariat

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nie jest publikowany

 

 

                                                              WYDZIAŁ PREWENCJI

                                                                              

 

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1

Rejestr wydawanych bloczków mandatów karnych funkcjonariuszom KMP Chorzów

W Wydziale Prewencji KMP w Chorzowie

ul. Legnicka 1

Naczelnik Wydziału Prewencji

nie publikowano

 

 

 

                                             WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

 

 

L.p.

 

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

 

Kiedy i gdzie jest dostępny

 

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany, jeśli tak to gdzie

1.

Rejestr udzielania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego na podstawie danych z aplikacji KSIP- moduł Ruchu Drogowy- ewidencja kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział WRD KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

NaczelnikWydziału Ruchu Drogowego lub osoba przez niego upoważniona

nie jest publikowany

2.

Elektroniczny Rejestr Sprawa o Wykroczenia

Wydział WRD KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

NaczelnikWydziału Ruchu Drogowego lub osoba przez niego upoważniona

nie jest publikowany

3.

SEWIK- system ewidencji wypadków i kolizji

Wydział WRD KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

NaczelnikWydziału Ruchu Drogowego lub osoba przez niego upoważniona

nie jest publikowany

4.

SESPOL- moduł Ruch Drogowy- system elektronicznej sprawozdawczości W Policji

Wydział WRD KMP w Chorzowie ul. Legnicka 1

od pn – pt w godz. 7:30 – 15:30

NaczelnikWydziału Ruchu Drogowego lub osoba przez niego upoważniona

nie jest publikowany

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.11.2010
Data modyfikacji 14.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chorzowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
pracownicy wydziałów
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Dziedzic Samodzielne Stanowisko d/s Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Dziedzic
do góry