Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Miejska jest jednostką organizacji Policji stanowiąca aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Chorzowie realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Chorzowa.

Metryczka

Data publikacji 02.09.2008
Data modyfikacji 27.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chorzowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Chorzów
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Dziedzic
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Dziedzic
do góry