Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Miejska Policji w Chorzowie

I. KIEROWNICTWO

- Komendant Miejski Policji,

- Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego.

II. WYDZIAŁ KRYMINALNY

- Referat do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

- Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

- Zespół Do Walki z Przestępczością Narkotykową

- Zespół do spraw Poszukiwań I Identyfikacji Osób

- Zespół do spraw Przestępczości Nieletnich

- Zespół Do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu I Zdrowiu

- Zespół Do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

III. WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

- Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

- Podzespół Do Walki z Korupcją

- Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

IV. WYDZIAŁ PREWENCJI

- Referat do spraw Wykroczeń

- Ogniwo Patrolowe

- Zespół Konny

- Zespół Przewodników Psów Służbowych

- Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej

- Jednoosobowe Stanowisko Do Spraw Organizacji Służby

V. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

- Zespół Kontroli Ruchu Drogowego

VI. WYDZIAŁ- SZTAB POLICJI

- Zespół Dyżurnych

- Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego

- Zespół Operacji Policyjnych

VII. ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

VIII. ZESPÓŁ DO SRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

IX. KANCELARIA TAJNA

X. ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

XI. ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

XII. ZESPÓŁ PREZYDIALNY

XIII. ZESPÓŁ TELEINFORMATYKI

XIV. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO-INFORMACYJNYCH

XV. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI

XVI. JEDNOOSOBOWE STANOWISKA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.07.2018
Data modyfikacji 18.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Chorzowie
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Imiołczyk Samodzielne Stanowisko d/s Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Imiołczyk
do góry